Kde nás najdete

Ate­lier T-plan, s.r.o.
Na Šachtě 497/9
170 00 Pra­ha 7
GPS sou­řad­ni­ce: N 50° 06′ 23.0’‚, E 14° 26′ 09.5’’

Tel.:
Fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
ID dato­vé schrán­ky:

+420 220 877 240
+420 220 877 240
atelier@t-plan.cz
26483734
CZ26483734
vj4nejv

Zeptejte se nás

Jmé­no*

E-mail*

Tele­fon

Vaše zprá­va*

Kon­t­rol­ní kód* captcha

* Povin­né pole

Jak se k nám dostanete

Pří­stup autem:
Z uli­ce Buben­ská, kte­rá je sou­běž­ná s ul. Na Šachtě.

Pří­stup MHD:
1. sta­ni­ce met­ra tra­sy C „Nádra­ží Hole­šo­vi­ce“ – 5 min pěš­ky smě­rem k Výsta­viš­ti
2. tram­va­jo­vá zastáv­ka „Výsta­viš­tě Hole­šo­vi­ce“ – 5 min pěš­ky směr nádra­ží Hole­šo­vi­ce
3. želez­nič­ní sta­ni­ce „Pra­ha-Hole­šo­vi­ce zastáv­ka“ – 1 min pěš­ky smě­rem k Výsta­viš­ti