Kde nás najdete

Ate­lier T-plan, s.r.o.
Sezi­mo­va 380/13
140 00 Pra­ha 4
GPS sou­řad­ni­ce: 50°03’49.5″ N, 14°26’24.5″ E

Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
ID dato­vé schrán­ky:

+420 222 200 630
atelier@t-plan.cz
26483734
CZ26483734
vj4nejv

 

Zeptejte se nás

Jmé­no*

E-mail*

Tele­fon

Vaše zprá­va*

Kon­t­rol­ní kód* captcha


* Povin­né pole

Jak se k nám dostanete

gra­ce­ful che­ap repli­ca rolex datej­u­st ladies 36mm m126284rbr 0009 blue dial jubi­lee bra­ce­let hot sale.to buy 1:1 Mini Cup HAPP Box in onli­ne shop.

Pří­stup autem:
Z uli­ce Běle­hrad­ská. 

Pří­stup MHD:
1. tram­va­jo­vá zastáv­ka „Náměs­tí Brat­ří Syn­ků“ – 1 minu­ta pěš­ky
2. tram­va­jo­vá zastáv­ka „Otaka­ro­va“ – 5 minut pěš­ky
3. želez­nič­ní sta­ni­ce „Pra­ha-Vršo­vi­ce“ – 15 minut pěš­ky smě­rem k náměs­tí Brat­ří Syn­ků
4. sta­ni­ce met­ra tra­sy C „Vyše­hrad“ – 15 minut pěš­ky smě­rem k náměs­tí Brat­ří Syn­ků Ten­to člá­nek nabí­zí dopra­vu zdar­ma u kva­li­fi­ko­va­ných Face mask pro­duk­ty, nebo si je kup­te onli­ne a vyzved­ně­te v pro­dej­ně ješ­tě dnes na lékař­ském oddě­le­ní