Vedení a sekretariát společnosti

KRAJÍČEK Libor, RNDr.
Jed­na­tel spo­leč­nos­ti Tel.: +420 220 873 087 LinkedIn_Logo2
Hlav­ní pro­jek­tant EIA / SEA E-mail: krajicek@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

BERÁNEK Karel, Ing. arch., CSc.
Spo­leč­ník Tel.: +420 220 912 127 LinkedIn_Logo2
Hlav­ní pro­jek­tant – územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus E-mail: beranek@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

WICHSOVÁ Marie, Ing., Ph.D.
Spo­leč­ník Tel.: +420 266 710 159 LinkedIn_Logo2
Hlav­ní pro­jek­tant – dopra­va a doprav­ní infrastruk­tu­ra E-mail: wichsova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

BOROVCOVÁ Jana
Asi­s­tent­ka Tel.: +420 220 877 240
E-mail: borovcova@t-plan.cz

Oboroví specialisté a projektanti

HALOUNOVÁ Pet­ra, Ing.
Hlav­ní pro­jek­tant – územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus Tel.: +420 220 912 127 LinkedIn_Logo2
E-mail: halounova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­topis »

KOLÁŘOVÁ Bohusla­va, Ing. arch.
Hlav­ní pro­jek­tant – územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus Tel.: +420 220 912 127
E-mail: kolarova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

SMRČKOVÁ Ale­na, Mgr., Ph.D.
Spe­ci­a­lis­ta – život­ní pro­stře­dí, EIA / SEA Tel.: +420 220 873 088 LinkedIn_Logo2
E-mail: smrckova@t-plan.cz Pro­fes­ní  živo­to­pis »

DANĚK Tomáš, Ing.
Spe­ci­a­lis­ta – život­ní pro­stře­dí, ÚSES, EIA / SEA Tel.: +420 220 873 088 LinkedIn_Logo2
E-mail: danek@t-plan.cz Pro­fes­ní  živo­to­pis »

CHLANOVÁ Len­ka, Ing.
Pro­jek­tant – urba­nis­ta Tel.: +420 220 912 127 LinkedIn_Logo2
E-mail: chlanova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

HAUNER Marek, Ing.
Vedou­cí oddě­le­ní GIS Tel.: +420 220 873 089 LinkedIn_Logo2
E-mail: hauner@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

CEJNAR Petr, Bc.
Spe­ci­a­lis­ta GIS Tel.: +420 220 873 089 LinkedIn_Logo2
E-mail: cejnar@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

FOGL Michal, Ing.
Spe­ci­a­lis­ta GIS Tel.: +420 220 873 089 LinkedIn_Logo2
E-mail: fogl@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

BĚLUNKOVÁ Šár­ka, Ing.
Spe­ci­a­lis­ta GIS Tel.: +420 220 873 089 LinkedIn_Logo2
E-mail: belunkova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

DVOŘÁK Jiří, Bc.
Spe­ci­a­lis­ta GIS Tel.: +420 220 873 089 LinkedIn_Logo2
E-mail: dvorak@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »