Vedení a sekretariát společnosti

KRAJÍČEK Libor, RNDr.
Jed­na­tel spo­leč­nos­ti Tel.: +420 222 200 631 LinkedIn_Logo2
Hlav­ní pro­jek­tant EIA / SEA E-mail: krajicek@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

BOROVCOVÁ Jana
Asi­s­tent­ka Tel.: +420 222 200 630
E-mail: borovcova@t-plan.cz

BERÁNEK Karel, Ing. arch., CSc.
Spo­leč­ník Tel.: +420 222 200 632 LinkedIn_Logo2
Hlav­ní pro­jek­tant – územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus E-mail: beranek@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

WICHSOVÁ Marie, Ing., Ph.D.
Spo­leč­ník Tel.: +420 222 200 633 LinkedIn_Logo2
Hlav­ní pro­jek­tant – dopra­va a doprav­ní infrastruk­tu­ra E-mail: wichsova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

Oboroví specialisté a projektanti

HALOUNOVÁ Pet­ra, Ing.
Hlav­ní pro­jek­tant – územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus Tel.: +420 222 200 632 LinkedIn_Logo2
E-mail: halounova@t-plan.cz Pro­fes­ní životopis »

KOLÁŘOVÁ Bohusla­va, Ing. arch.
Hlav­ní pro­jek­tant – územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus Tel.: +420 222 200 633
E-mail: kolarova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

DOKTOR Lili­a­na, Ing.
Pro­jek­tant – urba­nis­ta Tel.: +420 222 200 632 LinkedIn_Logo2
E-mail: doktor@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

CHLANOVÁ Len­ka, Ing. et Ing.
Pro­jek­tant – urba­nis­ta Tel.: +420 222 200 632 LinkedIn_Logo2
E-mail: chlanova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

SOUKUP Roman, Ing.
Pro­jek­tant – urba­nis­ta Tel.: - LinkedIn_Logo2
E-mail: soukup@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

SMRČKOVÁ Ale­na, Mgr., Ph.D.
Spe­ci­a­lis­ta – život­ní pro­stře­dí, EIA / SEA Tel.: +420 222 200 634 LinkedIn_Logo2
E-mail: smrckova@t-plan.cz Pro­fes­ní  živo­to­pis »

FOGLOVÁ Šár­ka, Ing.
Spe­ci­a­lis­ta – život­ní pro­stře­dí, GIS Tel.: +420 222 200 634 LinkedIn_Logo2
E-mail: foglova@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

DVORSKÁ Rad­ka, Mgr.
Vedou­cí sku­pi­ny GIS Tel.: +420 222 200 635 LinkedIn_Logo2
E-mail: dvorska@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

POSPÍŠIL Lukáš, Bc.
Spe­ci­a­lis­ta GIS Tel.: +420 222 200 635 LinkedIn_Logo2
E-mail: pospisil@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »

CEJNAR Petr, Bc.
Spe­ci­a­lis­ta GIS Tel.: - LinkedIn_Logo2
E-mail: cejnar@t-plan.cz Pro­fes­ní živo­to­pis »